Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /data/www/data/www.maracz.webzona.hu/inexus.hu/styles/install.php on line 746

Notice: Undefined variable: id in /data/www/data/www.maracz.webzona.hu/inexus.hu/styles/install.php on line 769

Notice: Undefined offset: -1 in /data/www/data/www.maracz.webzona.hu/inexus.hu/styles/install.php on line 772
Art fotó • Inexus Fotomodell Ügynökség

Art

Marácz István: Meztelen Fények

 

Megjelent egy gyönyörû könyv, mûvészeti fotóalbum Meztelen fények címmel, magyar Nõkrõl egy barátom szavaival élve " Nõk fénybe öltöztetve ". A közelmúltban sem jelent meg ilyen, magyar témájú hasonló kiadvány, ami a gyönyört, a szépséget ily naturális módon ábrázolná. Az album, meghatározó mû lehet a mai magyar mûvészi akt fotográfia terén. Mondanivalója, üzenete, nemtõl függetlenül minden szépséget, igényességet szeretõ embert megszólít. Érzéseinkkel élvezhetjük igazán a látomást, hiszen az õszinte szeretet, a szeretetre éhezés, az önzetlen tisztelet, a megbecsülés mind felkorbácsolhatja szemünk vágyait. Beléphetünk kicsit egy érzéki világba, hogy ne aludjon ki a tûz, kit inspirál, kit eltölt, kit sarkall ha ezeket a perceket ezen fotók világában tölti, hogy azok a percek még boldogabbak legyenek! Bármilyen alkalomra vagy csak úgy, ajándékként ajánlom ezt az albumot, hogy mindezt az érzést e könyv segítségével szavak nélkül is megéljük.

 art-1

 

Az albumról

Az album egy válogatott anyag, ami tartalmaz régebbi felvételeket is de számos fotó a közelmúltban született. Ezek a fotók még sohasem jelentek meg, mindig is az volt születésük célja, hogy egy könyvben teljesedjenek ki. Az eredeti felvételek is sokrétûek, készültek leica negatív és dia, 6x7-os negatív és dia, 6x6-os negatív és dia nyersanyagra de digitális alapú fotók is megtalálhatók e gyûjteményben.
A szereplõk is változatosak, megtalálhatók a könyvben ismert személyek és kevésbé ismertek. Mindenki név nélkül jelent meg, mivel a fotók egy része teljesen személytelen, azaz ebben a mûvészi megvilágításban nem lényeges a személyiségük, csupán a szépségük. De természetesen a fotók másik részén felfedezhetõek ismert sztárok, szintén név nélkül, de olyan témakörben ahogyan még senki sem látta õket. Ezért, hogy kik is õk vagy kik voltak, valójában itt nem annyira számít, inkább a fotón lévõ megszemélyesített szerep a lényeges, ilyen többek közt még Michelle Wilde-ként ismert Vad Katalin 20-as éveket idézõ fekete fehér fotói. Fellelhetõk még más neves szereplõk is abból az idõbõl amikor még nem voltak ismertek, vagy olyan alakok akik ezután válnak igazán ismertté. Vannak olyan szereplõk akik ismertek ugyan de ebben a megvilágításban csupán testük szépsége tündököl, nevük homályban marad. Néhány oldalon megcsodálhatók Fodor Lengyel Zoltán, Goya díja festõmûvész festményei is, persze nem csak a festmények hanem a hozzá tartozó illusztrációk ami így teszi õket az albumba tartozó fotóvá.

A könyv látvány világa a formák és színek harmóniájában teljesedik ki. Szereplõi, szinte mindannyian magyar nõk. A fotók megosztását tekintve több osztályba sorolhatók, ez nem korszakokat jelent, csupán a mûvész sokoldalúságát mutatja. Láthatóak a könyv oldalain, test torzók, testszobrok, portrék, személytelen és személyiséggel rendelkezõ sorozatok, szerepképek, illusztrációs testképek, ami nem jelent idõrendben sorrendiséget, hiszen az elmúlt 8 év szülöttei ezek a fotográfiák.

A könyv kemény kötésû 24 x 34 cm. védõborítóval ellátva, 128 oldal színes, fekete fehér és monochrom oldalt tartalmaz, a fotók selyemfényû matt mûnyomó papírra nyomtatva és védõlakkozva, a szöveg magyar és angol nyelvû.

art-2 

Ajánló

Formák, fények, árnyékok. Testek, szép testek, harmóniák. Játékok a testen és a testtel.

A természet legszebb ajándékai, a nõi idomok válnak kézzelfoghatóvá.

Aktképek, de mégsem csak azok.
Szerelem, báj, erotika.
Az érzékenység, a finom vágyak által új dimenziókban lélegzik, pulzál. Önmaga kifejezõjeként, a szépség omnipotens magyarázataként.

Egy durva, elcsúnyult világban keresi a még humánusként érezni próbáló ember az utakat a gyönyör megtalálásához. Alkotni, újat találni ebben a felfoghatatlan forgatagban nem könnyû! Talán csak a hit és az igaz szenvedély, a becsület és az elhivatottság tesz képessé a napi harcokon túllépve, még nyitott szemmel és szívvel az ábrándok nyelvét is használni, adni valami mást a szépséget éhezõknek.

Manapság sokszor csak percekkel, vagy akár csak pillanatokkal rendelkezünk.
Mégis jó megállni és elhinni, hogy amit az objektív lencséjén keresztül figyelõ alkotó elénk tár, az lehet, hogy tényleg valós.
Valós, mert a megfogalmazhatatlan örök titok képivé írása, emberivé tétele úgy, hogy nemcsak egyszerûen a látványt másolja, hanem annak lényegét is megtalálja.

Egy érzékeny lelkû és szemû mûvész vallomásait látjuk ezeken az oldalakon. Élvezhetjük gondolatiságát, kifinomultságát, líraiságát, szakmai gondosságáról nem is beszélve. Egy, az általa elképzelt világ alaphelyzeteinek metaforáiban kalauzol nagy bõkezûséggel. Mozgatja, játszatja témáit, ezeket a gyönyörû testeket; rátalálva izgalmas textúrákra, sejtelmes tértelen terekre.

Erõsek ezek a test-portrék. Kifejezõk, pedig nem konkrét személyek, miért is lennének azok egy álomban, egy éteri ûrben!
Beszélgetni hívnak és a nézelõdõ azon veszi észre magát, hogy automatikusan, szinte öntudatlanul is, hozzájuk simul és hozzájuk szól, együtt létezik velük.

Megérdemlik azt, amiért megszülettek, a csodálatunkat.

Fodor Lengyel Zoltán
Goya díjas festõmûvész, Madrid

 

 

art-4 

Marácz István fotógráfus

 

1995-2003 Miss Cyberspace Hungary fotógráfus
1997 Miss Universe Hungary fotógráfus
1997 Miss & Mister World Hungary fotógráfus
1998 Miss Universe Hungary fotógráfus
1998 Miss World Hungary fotógráfus
1999 Miss Universe Hungary fotógráfus
1999 Miss Word Hungary fotógráfus
2000 Miss Balaton fotógráfus
2001 Miss Balaton fotógráfus
2002 Miss Hungary fotógráfus
2003 Miss Hungary fotógráfus
2003 Miss Bikini International fotógráfus, mûvészeti vezetõ
2004 Miss Hungary fotógráfus
2005 Miss Hungary fotógráfus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatkozó tárlatok

1998 Erotissimo önálló fotó tárlat, Klauzál kávéház galéria
1998 Mû és modellje a LÁNG Mûvészeti és Kulturális Egyesület és az Art-Net Szolgáltató Kft. meghívására. Fotó tárlat
2000 Testszobrok És... önálló fotó tárlat, L' Antica Róma
2001 Formák és fények meghívott önálló tárlat, Fashion Café Galéria

 

 

 

 

Mûvészi jellegű publikációk

2001 Férfi Magazin magazin fotó
2003 Playboy magazin fotó
2004 Playboy magazin fotó
2004 Penthouse magazin fotó, fotóproducer

 Meztelen fények © 2005
Marácz István

 

design: Németh Péter | Online Design Studio | www.pontartmedia.hu
szkennelés: Majoros Tamár | Fuji foto centrum, Eger, Kis-Dobó tér 8.
fordítás: Dr. Gerebin Katalin
festmények(113-117old): Fodor Lengyel Zoltán, Goya díjas festõmûvész, Madrid
Újjászületés sorozatból. 2005. Budapest-Madrid
Web design és kód: Online Design Studio www.pontartmedia.hu
print: EPC nyomda Budaörs, Baross u. 77.
terjesztés: Líra és Lant Rt.
Líra Könyv-nagykereskedés 1086 Budapest, Dankó u. 4-8.


Ezt az alkotást a szerzõdi jog védi. Az alkotás egésze vagy részei bármilyen formában történõ reprodukciója vagy közzététele - különös tekintettel a képek és a szöveg idézésére, bemutatására - kizárólag a szerzõi jog hatálya alatt történhet. Ez vonatkozik a felhasználás bármilyen más formájára is, úgy, mint fordításra, filmes feldolgozásra, rádiós, televíziós közzétételére. A szerzõi jogok bármilyen megsértése pert von maga után.